Něco navíc

 V současné době pracuji na 1.IT Gymnaziu Satalice - www.itgymnazium.cz

Mými předměty jsou SPORT a ZDRAVÍ a VÝTVARNÁ tvorba.

Moji studenti jsou mi inspirací a cestou k osobnímu růstu. Tým kolegů je hnacím motorem směrem vpřed. 1.IT Gymnázium je škola, kde lidé rostou - studenti i dospělí.

Je mi ctí učit právě tam.